หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > สวรรคโลก > ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที 5 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในลักษณะสวนไม้ผลผสมผสาน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนนักท่องเที่ยวสามารถชมและชิมผลไม้ได้จากสวนอย่างจุใจ ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของสวนนี้ คือ มะปราง และมะยงชิด ซึ่งจะให้ผลในระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ กิจกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสวน หลังจากนั้น นักท่องเที่ยวจะได้ชมพรรณไม้ การจัดสวนและวิธีการปลูกไม้ผลต่างๆท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น
การเดินทาง :  เริ่มต้นจาก อ.เมือง จ.สุโขทัย ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ถ.จรดวิถีถ่อง เป็นระยะทาง 29 กิโลเมตร ถึง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

จำนวนผู้เข้าชม :402