น้ำตกหินลาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกหินลาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.ศรีคีรีมาศ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.90
l