หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > สวรรคโลก > หลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
หลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.เกษมราษฎร ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.31
longitude :  99.83
รายละเอียด :  วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร (วัดจวน) เป็นวัดพระอารามหลวง ตั้งอยู่กลางเมืองสวรรคโลก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2379 เป็นที่ประดิษฐาน ?หลวงพ่อพระพุทธเรืองฤทธิ์? พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวสวรรค-โลก สำหรับชื่อวัด ?สว่างอารมณ์? นั้น ได้มาจากชื่อบ้านเกิดของพระยาวิชิตภักดี (นาค ต้นตระกูล ?วิชิตนาค?) พระยาผู้ปกครองเมืองสวรรคโลกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ 3) คือหมู่บ้านสว่างอารมณ์ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า ?วัดจวน? เพราะสถานที่ตั้งวัด เป็นจวน (บ้านพัก) ของพระยาวิชิตภักดี (นาค) ที่ได้ถวายให้แก่วัด ต่อมาในปี 2501 จึงมีชื่อเป็นทางราชการว่า ?วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร? ปัจจุบันวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญของชาวสวรรคโลก และเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานต่าง ๆ เป็นประจำอีกด้วย
การเดินทาง :  เดินทางมายังสี่แยกวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ถ.เกษมราษฎร ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก

จำนวนผู้เข้าชม :433