น้ำตกซับผุด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกซับผุด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านซับผุด หมู่ที่ 14
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.75
longitude :  101.26
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกทางธรรมชาติ ของตำบลยางสาว
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้รถทุกชนิด

จำนวนผู้เข้าชม :463