หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > เมืองน่าน > น้ำตกป่าห้วยหลวง
น้ำตกป่าห้วยหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกป่าห้วยหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านตาแวน หมู่ที่4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ป่าห้วยหลวง ตั้งอยู่บ้านตาแวน หมู่ที่ 4 เป็นป่าดิบชื้นและป่าต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนตามลุ่มน้ำหลายหมู่บ้าน เป็นที่อยู่อาศัยของเต่าปูลู ปูผา ปูแป้ง และปลาตีน ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีกล้วยไม้ป่ามากมายขึ้นตามต้นไม้ใหญ่ และประชาชนยังปลูกเมี่ยงใต้ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งเป็นระบบนิเวศน์ที่น่าศึกษามาก
การเดินทาง :  เดินทางโดยทางบก ตามถนนลาดยาง รพช. 3036 สายบ้านเด่นห้วยลี่ และถนน รพช. 3038 สายนาซาว - บ้านเรือง เดินทางผ่านไปถึงหน้าโรงเรียนมีป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลสังเกตเห็นได้ง่าย

จำนวนผู้เข้าชม :466