น้ำตกคลองคันเบ็ด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกคลองคันเบ็ด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.14 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  077344633
latitude :  8.70
longitude :  99.41
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก สูงประมาณ 20 เมตร มีจำนวน 7 ชั้น บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหินเป็นชั้น ๆ มีลักษณะงดงามตา
การเดินทาง :  ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าชม :415