วัดศรีสุพรรณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีสุพรรณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.แม่ใจ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.35
longitude :  99.82
รายละเอียด :  โบราณสถาน
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง , รถส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :441