หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > ยะหริ่ง > สุสานโบราณบ้านดาโต๊ะ
สุสานโบราณบ้านดาโต๊ะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สุสานโบราณบ้านดาโต๊ะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.แหลมโพธิ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสุสานหรือกุโบร์โบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและทรงคุณค่า
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์จากอำเภอยะหริ่งไปยังสุสานโบราณบ้านดาโต๊ะใช้เวลาประมาณ 10 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :319