วัดป่าบ้านตำแย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าบ้านตำแย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 7, 8 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความเงียบสงบ ร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ เหมาะกับเป็นที่ทำบุญ บำเพ็ญภาวนา ตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถประจำทางกรุงเทพ-โขงเจียม สาย955 หรือรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนาไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :49