น้ำตกเขาหลัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเขาหลัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี และธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ มีภูเขาล้อมรอบ สภาพป่าอุดมสมบูรณ์
การเดินทาง :  เดินทางทางโดยรถยนต์ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง ประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :380