น้ำตกตาดวิมานทิพย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดวิมานทิพย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  ระยะทางจากอำเภอบึงโขงหลง ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยรถยนต์และเดินเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :366