หาดทรายดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดทรายดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีเม็ดทรายสีดำทั้งหาด
การเดินทาง :  เดินทาง ถนน ตราด - แหลมงอบ ระยะทาง 15 กิโลเมตร แล้วเลี้ยว ซ้าย

จำนวนผู้เข้าชม :689