วัดหน้าพระธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหน้าพระธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.จักรสีห์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหน้าพระธาตุ เดิมชื่อวัดหัวเมือง หรือวัดศีรษะเมือง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณนี้น่าจะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า จะมีองค์พระปรางค์สูง 8 วา ทำเป็นรูปครุฑ อสูรถือกระบอง ประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมเติมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น โดยการก่ออิฐเป็นซุ้มจร ทั้ง 4 ด้าน ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐย่อมุมทาง ปรางค์กลีบขนุน ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นสถาปัตยกรรมของอยุธยาตอนปลาย การสร้างปรางค์เป็นคติที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมเขมร แต่มีวิวัฒนาการให้มีรูปทรงทีสูงเพรียวขึ้นทั้งส่วนฐาน เรือนธาตุ และยอดปรางค์ องค์ปรางค์ สร้างอยู่บนเนินดินสูง สันนิฐานว่าบริเวณนี้เป็นที่ตั้งวัดสำคัญของเมืองสิงห์บุรี วัดหน้าพระธาตุ ตั้งอยู่ในเขตบ้านพลับ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ไปทางทิศตะวันตก 500 เมตร วัดหน้าพระธาตุแต่เดิมจัดเป็นวัดร้าง แต่ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่บ้าง เดิมชาวบ้านเรียกวัดหัวเมือง วัดหน้าพระธาตุได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2478
การเดินทาง :  สำหรับเส้นทางการเดินทางมาเที่ยวชมวัดหน้าพระธาตุ ท่านสามารถเดินทางมายังจังหวัดสิงห์บุรีได้อย่างสบายด้วยระยะทางการเดินทางเพียง 139 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร ช่วงวัดหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจำนวนมากมา โดยรถยงต์ส่วนตัว หรืออาจใช้บริการของ ขสมก. มาท่องเที่ยวที่จังหวัดสิงห์บุรี

จำนวนผู้เข้าชม :479