โบราณสถานวัดสระเรียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานวัดสระเรียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.26
longitude :  99.94
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน โบราณวัตถุซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายพันปีคือวัดสระเหรียง/วัดสระเนรมิตซึ่งเดิมเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาพราหมณ์
การเดินทาง :  เดินทางได้ทั้งทางรถไฟและโดยสารรถประจำทางห่างจาก โดยทางรถไฟห่างจากสถานีขนส่งทางรถไฟอำเภอเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร และสถานีขนส่งรถโดยสาร อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :376