หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > นครราชสีมา > พิมาย > พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนทาสงกรานต์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.22
longitude :  102.49
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยเริ่มจากการเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โบราณวัตถุที่จัดแสดงส่วนใหญ่ได้จากการขุดแต่งบูรณะปราสาทพิมาย การขุดแต่งบูรณะโบราณสถานและการขุดค้นทางโบราณคดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ ในปี พ.ศ. 2532 กรมศิลปากรได้พัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการพิพิธภัณฑสถานวิทยา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการน้ำพระทัยจากในหลวง หรือโครงการอีสานเขียว ก่อสร้างอาคาร 3 หลังเชื่อมติดต่อกัน ระหว่าง พ.ศ. 2532 - 2536 จัดแสดงนิทรรศการถาวรและปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2536 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถูกต้องตามหลักวิชาการพิพิธภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากลแห่งหนึ่งในประเทศไทย การเข้าชม เปิดบริการตั้งแต่วันพุทธ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท
การเดินทาง :  การเดินทาง จากจังหวัดนครราชสีมา ตามทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา - หนองคาย) ระยะทาง 50 กิโลเมตร ถึงทางแยกตลาดแคเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 206 อีก 10 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร (044) 471167

จำนวนผู้เข้าชม :426