ปราสาทเมืองเก่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทเมืองเก่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านเมืองเก่า ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปราสาทเมืองเก่า เป็นอโรคยาศาลที่พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ มหาราชองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรเขมร ทรงสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๓ อโรคยาศาลมีแผนผังประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง มีบรรณาลัยอยู่ทางมุมขวาด้านหน้า ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วซึ่งมีซุ้มประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้า นอกกำแพงมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมกรุด้วยศิลาแลง ปราสาทเมืองเก่า องค์ปรางค์ก่อเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ย่อไม้สิบสองกว้าง ๕ เมตร สูง ๓.๙๕ เมตร มีประตูและมุม ๔ ทิศ ประตู้ซุ้มอยู่ทางทิศตะวันออกและกรอบประตูทำด้วยศิลาทราย อยู่ห่างจากลำน้ำลำตะคองประมาณ ๕๐๐ เมตร ปัจจุบันยอดปรางค์หักทลายเหลือเพียงครึ่งองค์
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากอำเภอสูงเนิน ประมาณ ๔ กิโลเมตร อยู่เลยปราสาทเมืองแขกไปอีกประมาณ ๓.๓ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :456