จุดชมวิวเขาสอยดาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวเขาสอยดาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ที่ว่าการอำเภอสอยดาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุดชมวิวบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว
การเดินทาง :  หลวงหมายเลข ๓๑๗ ห่างจากอำเภอเมืองจันทบุรีประมาณ ๗๐ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :397