สวนสาธารณะภูหล่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะภูหล่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อ.พิบูลมังสาหาร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.26
longitude :  105.21
รายละเอียด :  สวนสาธารณะภูหล่น เป็นสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อยใจและสวนสุขภาพอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามของเทศบาล มีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ มีจุดชมทัศนียภาพภายในที่สามารถมองเห็นบริเวณสวนสาธารณะภูหล่น ตลอดทั้งทิวทัศน์ของเทศบาลทั้งหมด
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217

จำนวนผู้เข้าชม :456