พระธาตุนางเพ็ญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุนางเพ็ญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดเกาะแก้ว บ้านเกาะแก้ว ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเป็นลูกสาวเจ้าเมืองเพ็ญ
การเดินทาง :  ระยะทางเส้นเพ็ญ-นิคม จากอุดรธานีถึงอำเภอเพ็ญ 53 กิโเมตร ระยะทางเส้นบ้านด่าน-เพ็ญ จากอุดรธานีถึงอำเภอเพ็ญ 43 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :361