ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ต.ปากน้ำปราณ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.39
longitude :  99.98
รายละเอียด :  หนึ่งในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ที่บริษัท ปตท.จำกัด ( มหาชน) น้อมเกล้าฯ ถวายแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระชนมายุครบ 72 พรรษา ทาง ปตท.จึงพัฒนาแปลงปลูกป่าโกงกางในบริเวณพื้นที่นากุ้งเก่าเพื่อให้กลับมาอุดม สมบรูณ์และสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่เสื่อมโทรมได้ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชน นักเรียน ได้เข้ามา ศึกษา วิจัย หรือเที่ยวชมซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ที่ถูกทำลายแห่งแรกของประเทศไทย ภายในศูนย์ฯประกอบด้วยพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติและส่วนบริการนักท่องเที่ยว ,พื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ, พื้นที่ศึกษาเรียนรู้, พื้นที่เชื่อมต่อกับวนอุทยานปราณบุรี, และพื้นที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
การเดินทาง :  ทางเข้าอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 253-254 ตรงข้ามกับค่ายธนะรัชต์และที่ว่าการอำเภอปราณบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามแยกแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่ง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงสี่แยก เลี้ยวซ้าย ประมาณ 200 เมตร เลี้ยวขวา ประมาณ 50 เมตร จะเห็นทางเข้าศูนย์ฯ

จำนวนผู้เข้าชม :307