หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ตราด > เมืองตราด > อ่างเก็บน้ำเขาระกำ
อ่างเก็บน้ำเขาระกำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำเขาระกำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 10 ต.วังกระแจะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  12.26
longitude :  102.41
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำเขาระกำ เป็นแหล่งน้ำที่เป็นเสมือนหัวใจของชาวตราด เกิดจากพื้นที่ธรรมชาติที่เป็นหุบเขา ประกอบด้วยเขาระกำ เขาไม้ซี้ และเขามะปริงตั้งอยู่ในเขตสามอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง และอำเภอแหลมงอบ เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เก็บกักน้ำไว้เพื่อการเกษตร ลดปัญหาน้ำท่วม เป็นแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาในตัวจังหวัดและ อำเภอแหลมงอบ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแพร่พันธุ์ปลาให้เติบโตตามแหล่งน้ำธรรมชาติ บริการน้ำให้แก่กองทุนสวนยางจำนวน 350 ไร่ และยังทำหน้าที่ส่งน้ำมายังอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 17,500 ไร่
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวอำเภอเมืองตราด ประมาณ 17 กิโลเมตร โดยผ่านเส้นทางหมู่ 3 บ้านป่าหมาก และหมู่ 4 บ้านปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ

จำนวนผู้เข้าชม :480