หน้าแรก > ภาคตะวันออก > จันทบุรี > สอยดาว > ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ้านสวนส้ม ม.5,12
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านสวนส้ม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งนึ่งในจังหวัดจันทบุรีเพราะมีวัตถุดิบที่ใกล้ชายแดนกัมพูชา ชาวบ้านหลังจากเสร็จจากการทำสวนทำไร่แล้วจึงหันมาทำอาชีพเฟอร์นิเจอร์กันเป็นจำนวนมาก ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ชาวบ้านจากจังหวัดแพร่ กำแพงเพชร ได้อพยพมาตั้งรกรากอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ประมาณ ๒-๓ร้อยครัวเรือน โดยประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลังเป็นหลัก โดยการไถ่ที่ทำไร่มันนั้น พบว่ามีรากไม้ เศษไม้ที่ต้องตัดทิ้งจำนวนมาก ช่างพวง เป็นช่างไม้คนแรกที่มีแนวคิดจะนำไม้ที่พบมากมายเหล่านี้มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ โดยเริ่มมีการทำครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในยุคนั้นได้ผลิต เป็นกรอบนาฬิกา ถังไม้มงคล และเริ่มถ่ายทอดวิชาช่างไม้ให้กับชาวบ้าน จากที่ทำเป็นชิ้นเล็กๆ จึงเริ่มมีแนวคิดทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆ ได้แก่ เก้าอี้ โต๊ะ เป็นต้น โดยใช้ไม่กถินเทพาที่มีอยู่ในพื้นที่ และปลูกทดแทนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  บ้านสวนส้ม อ.สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :357