วัดประชานาถ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดประชานาถ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดประชานาถ ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 39.1 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 40 นาที * อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 24.5 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 31 นาที ** อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3.0 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 5 นาที
การเดินทาง :  วัดประชานาถ ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีรถสองแถว ท่านา-ศาลายาผ่าน

จำนวนผู้เข้าชม :423