หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > บางเลน > กลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มผลิตภัณฑ์จักรสาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :390