หาดทุ่งคา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดทุ่งคา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038037611
latitude :  12.69
longitude :  101.67
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :677