หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > เมืองสุโขทัย > พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.เมืองเก่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.02
longitude :  99.70
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง และสนามบินสุโขทัย คว้ารางวัลจากการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่น ประจำปี 2551 ช่วยให้จังหวัดเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัด ได้อีกระดับหนึ่ง นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้ดำเนินโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ มีจิตสำนึก และมีการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน และจากการประกวดดังกล่าวได้ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับจังหวัดสุโขทัย มีหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลดีเด่น จำนวน 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภาคเหนือ และสนามบินสุโขทัย (บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด) ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ภาคเหนือ ซึ่งรางวัลที่ได้รับสามารถทำให้จังหวัดสุโขทัย เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสุโขทัย ได้อีกระดับหนึ่ง
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :433