หมู่บ้านพรทิพย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านพรทิพย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ป่าแฝก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :388