บึงปรีดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงปรีดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.7 (เขาปากช่อง) ต.ท่าแลง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ เหมาะสำหรับการพักหรือเข้าค่าย ของนักเรียน/นักศึกษา และสันทนาการของประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :  ห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :416