หนองนายั้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองนายั้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคลองศาลา ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.40
longitude :  101.14
รายละเอียด :  สวนสาธารณะ
การเดินทาง :  หมู่ที่ 2 ต.สะเดียง

จำนวนผู้เข้าชม :463