น้ำตกโกรกอีดก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกโกรกอีดก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านบึงไม้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โกรกอีดกเป็นน้ำตกสูงที่ปล่อยสายธารน้ำให้หลากหลั่งพร่างพรู จากที่สูง กว่า 300 เมตร ได้รับการยอมรับว่า เป็น 1 ใน 10 ของน้ำตกสูงในภาคกลาง เหมาะสำหรับนักผจญภัยที่นิยมการท่องเที่ยวประเภทเดินป่า เพราะ จะได้มีโอกาสพบ เห็น เรียนรู้ ธรรมชาติ กลางป่าลึก และใช้เวลาในการเดินทางสู่จุดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 ชม. การเดินทางจำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับการแนะนำจากชาวบ้านในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ของอุทยาน (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า) ให้นำทางเข้าไปมีค่าตอบแทนเพียงเล็ก น้อยเพื่อแลกกับความสบายใจและปลอดภัยในการท่องเที่ยว สภาพเส้นทางเป็นธรรมชาติมากๆ คือจะต้องผ่านป่า ผ่านลำธารหลายจุด บางจุดต้องมีการไต่ปีนหน้าผา หรือโขดหินซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ริมลำธารเป็นดินทรายโป่ง จึงมีหมู่ผีเสื้อสวยงามมากมายหลาก สีหลากพันธุ์ อีกทั้งยังมีเห็ดต่างๆ ที่หายาก เช่นเห็ดแชมเปญ มีสีสันสวยงามมาก และเห็ดโคนที่สามารถนำมารับประทานได้ มี มอส เฟิร์น และพืชพรรณในป่าฤดูฝนมากมาย น้ำตกโกรกอีดก มาจากภาษาชาวบ้านที่เรียกตามภูมิศาสตร์ของภูเขาโดยรอบที่มีมากมายหลายเทือกเขา ซึ่งคำว่า "โกรก" มาจาก "ภูเขา" และ "ดก" มาจาก "เยอะ" ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า โกรกอีดก ลักษณะเป็นน้ำตกใหญ่ที่สวยงามแบ่งออกเป็น 8 ชั้น ความสูงประมาณ 350 เมตร สามารถเที่ยวชมได้ทุกชั้น แต่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวถึงชั้น 7 เท่านั้น เพราะความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่ชั้น 6 , 7 ซึ่งมีความสวยงามกว่าชั้นอื่นๆ
การเดินทาง :  1. จากอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สู่ถนนสายบ้านนา-แก่งคอย ประมาณ 20 กม.เลี้ยวขาวเข้าตำบลชะอม ต่อไปที่หมู่ 5 บ้านบึงไม้ 2. จากอำเภอแก่งคอย สู่ถนนสายบ้านนา-แก่งคอย ประมาณ 24 กม.เลี้ยวซ้ายที่ตำบลชะอม เข้าสู่หมู่ที่ 5 บ้านบึงไม้ อีกประมาณ 10 กม. จะเห็นป้ายบอกทางสู่น้ำตกโกรกอีดกจากนั้นมีเส้นทางรถยนต์ไปสิ้นสุดที่ลำธาร ต่อจากนั้นจะเป็นการเดินเท้าสู่ตัวน้ำตกประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :399