น้ำตกตะเคียนทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตะเคียนทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกตะเคียนทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านป่าชาก ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ประมาณ 33 กิโลเมตร เป็นธารน้ำตกธรรมชาติ เกิดจากเทือกเขาสอยดาว หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้น ประกอบด้วยพันธุ์ไม้มีค่านานาชนิด ขึ้นคละปะปนกันอย่างหนาแน่น เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุก ลักษณะโครงสร้างป่าหลายชั้นไม้ชันบน เป็นไม้ขนาดใหญ่ และเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ พันธุ์ไม้ทีสำคัญ ได้แก่ มะหาด กะบาก ขนุนป่า ตะแยก ยางแดง ยางขาว ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง ฯลฯ ไม้ชันล่างแน่นทึบ และมีจำนวนมากท่ีสำคัญ ได้แก่ หวาย เร่ว กระวาน ข่า กล้วยไม้ และเฟิร์น เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบในบริเวณน้ำตกระเคียนทอง และบริเวณใกล้เคียงมีอยู่อย่างมากมาย ได้แก่ เม่น หมูป่า ลิง เก้ง เลียงผา งูเหลือม จิ้งเหลนต้นไม้ ฯลฯ
การเดินทาง :  การเดินทางไปตามสุขุมวิทแยกเข้าทางซ้าย บริเวณกิโลเมตรที่ 324 ตามถนนบำราศนราดูร ทางหลวงหมายเลย 3249 ประมาณ 33 กิโลเมตร เป็นทางราดยางตลอดสายเลี้ยวขวาไปอีก 2.8 กิโลเมตร เป็นทางลูกรัง รถยนต์สามารถเข้าได้ ประมาณ 2 กิโลเมตร ที่เหลือต้องเดินทางเท้าเข้าไป

จำนวนผู้เข้าชม :345