วนอุทยานภูหมู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วนอุทยานภูหมู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ.ด่านมน ต.นิคมฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.33
longitude :  104.56
รายละเอียด :  วนอุทยานภูหมู แต่เดิมชื่อ ภูหมู และได้รับการจัดตั้งเป็นเขตวนอุทยานเมื่อปี พ.ศ. 2523 สาเหตุที่ชื่อว่าภูหมู เพราะว่าในสมัยก่อนบริเวณนี้มีหมูป่าชุกชุมมาก ภูหมูเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นลักษณะภูเขายอดตัดแบนราบ มียอดเป็นพื้นราบบริเวณกว้างบน เมื่อขึ้นไปบนยอดเขานักท่องเที่ยวสามารถชมวิวได้ ซึ่งจะมีจุดที่เป็นหน้าผาให้ชมวิว 3 จุด จุดชมวิวที่ 1 สามารถมองเห็นภูถ้ำเม่น ภูไม้ซาง ภูแผงม้า และอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จุดชมวิวที่ 2 สามารถมองเห็นถนนทางขึ้นภูหมู ภูน้อย ภูติ้ว ภูโล้น ภูกะล่อน วัดภูด่านแต้ และเทือกเขาภูพาน จุดชมวิวที่ 3 สามารถมองเห็นภูถ้ำพระและอำเภอเลิงนกทา และถนนลาดยางแคบ ๆ ที่มุ่งสู่ยอดภูหมู เป็นผลงานของทหารอเมริกันสมัยสงครามเวียดนาม ประมาณ ปี พ.ศ. 2513 โดยทหารอเมริกันใช้เป็นที่ตั้งสถานีสื่อสาร วนอุทยานภูหมู เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ที่ ภบ.1 (ภูหมู) ร่องรอยโรงเรือนที่ทหารอเมริกันใช้พักอาศัยยังคงหลงเหลือให้ชม นอกจากนั้น ยอดภูหมูเป็นบริเวณที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตก ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจัวหวัดมุกดาหาร
การเดินทาง :  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 212 แล้วเลี้ยงเข้าตรงหลักกิโลเมตรที่ 128-129 เดินทางตามเส้นทางเข้าเมืองมุกดาหารห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสระดอก บัวออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :352