หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เมืองพะเยา > อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ตำบลแม่กา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.05
longitude :  99.94
รายละเอียด :  โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันอ่างยาวที่สุดใน ภาคเหนือ คือประมาณ 1,800 เมตร บรรจุน้ำได้ 37 ล้านลูกบาตรเมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา ประมาณ 12 กิโลเมตร
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ จากถนนเส้นหลักพหลโยธิน เข้าไปถนนอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำประมาณ 4-5 กิโลเมตร จะถึงอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

จำนวนผู้เข้าชม :288