ฝายน้ำล้นบ้านไร่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายน้ำล้นบ้านไร่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.ท่าอ่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :404