หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > ปากเกร็ด > วัดชลประทานรังสฤษดิ์(พระอารามหลวง)
วัดชลประทานรังสฤษดิ์(พระอารามหลวง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชลประทานรังสฤษดิ์(พระอารามหลวง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ภายในวัดมีอุโบสถหลังใหญ่ ตกแต่งปูนปั้นทั้งหลัง ในพระอุโบสถมีพระประทาน ผลงาน อาจารย์ศิลป์ พีระศรี รวมถึงพระประธานในศาลาการเปรียญ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ เน้นหนักเรื่องพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ส่งเสริมให้กุลบุตรได้บวชเล่าเรียนเป็นภิกษุสามเณร เปิดสอนในวันอาทิตย์ โดยความตั้งใจของพระพรหมมังคลาจารย์ หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสที่ได้ล่วงลับไปแล้ว แต่มรดกธรรมของท่านยังคงเหลือไว้ให้พุทธศาสนิกชนศึกษาและปฏิบัติอย่างมิเสื่อมคลาย
การเดินทาง :  รถประจำทางสายที่ผ่าน 32, 51, 33, 90, ปอ.505, ปอ.32, รถเมล์สายรังสิต-นนทบุรี, รถเมล์สายบ้านแพน-นนทบุรี, รถสองแถวปากเกร็ด-นนทบุรี, รถตู้เดอะมอลล์-ปากเกร็ด, รถตู้ปากเกร็ด-ท่าน้ำนนท์

จำนวนผู้เข้าชม :496