สวนพฤกษาสิรินธร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนพฤกษาสิรินธร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านในหวังบริเวณเขายายสีหวัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนพฤกษาสิรินธร เดิมชื่อว่าสวนสาธารณะบ้านในหวัง ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เปลี่ยนชื่อเป็น "สวนพฤกษาสิรินธร" ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ ตั้งอยู่ บริเวณเขายายสีหวัง เชื่อมต่อเขาประไพ และเขาหมู่แปะในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อยู่ติดในตัวเมืองทุ่งสง ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 55 กิโลเมตร จุดเด่น ของสวนพฤกษาสิรินธรแห่งนี้ คือล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสองด้านการเข้ามาศึกษาธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว เพราะบริเวณนี้มีพันธุ้ไม้หายากหลายชนิด เช่น ต้นไม้ใหญ่ขนาด 5 คนโอบ กล้วยไม้รองเท้านารีกล้วยไม้ป่า เป็นต้น และจากการสำรวจบนแนวภูเขา พบว่ายังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากที่กำลังจะสูญพันธ์อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงสวนสาธารณะแห่งนี้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนันทนาการแก่ประชาชนในท้องถิ่นและเป็นจุดแวะพักผ่อนของผู้เดินทางผ่านไปมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 โดยได้ทำการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ซุ้มที่นักพักผ่อน มีการพัฒนาปรับปรุงบริเวณโดยรอบ และยังมีบริการ เรือนพักแรม บริการให้เช่าสถานที่ จัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ เข้าค่ายลูกเสือเยาวชน มีบริการ อินเตอร์เน็ต สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :  ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษมผ่านเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ถึงชุมพร จากชุมพรตรงไปใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านสุราษฎร์ธานี แล้วเข้าเขต นครศรีธรรมราช ผ่านทุ่งใหญ่ นาบอน ก็จะเข้าถึงทุ่งสง รวมระยะทาง 720 กิโลเมตร ทางรถโดยสารประจำทาง มีให้เลือกใช้บริการหลายบริษัท อาทิ บริษัท ขนส่ง จำกัด ทางรถไฟ ทุ่งสงเป็นสถานีชุมทาง รถไฟที่จะขึ้นลงทางภาคใต้ ทุกขบวน ทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษจะต้องผ่านสถานีชุมทางทุ่งสง มีบริการวันละหลายรอบ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.02-2233762 สถานีรถไฟทุ่งสง โทร.0-7541-1254 ทางเครื่องบิน มีเที่ยวบินบริการจากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ถึงนครศรีธรรมราชทุกวัน จากนั้นต่อรถยนต์อีกประมาณ 55 กิโลเมตร ก็จะถึงทุ่งสง

จำนวนผู้เข้าชม :459