หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > เขาย้อย > พิพิธภัณฑ์ปานถนอม
พิพิธภัณฑ์ปานถนอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ปานถนอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :286