หาดสุชาดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดสุชาดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  หาดทราย ชายทะเล โดยมีเขื่อนหินเป็นสัญลักษณ์
การเดินทาง :  เชื่อมต่อกับหาดแสงจันทร์

จำนวนผู้เข้าชม :2567