ส่วนที่แคบที่สุด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ส่วนที่แคบที่สุด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้านโขดทราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นผืนแผ่นดินของไทยที่แคบที่สุดวัดความกว้างจากทะเลถึงแผ่นดินได้เพียง 450 เมตร ตั้งอยู่ในเขตบ้านโขดทราย หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
การเดินทาง :  ระยะห่างจากจังหวัดตราด ประมาณ 84 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :328