วัดกระดังงา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกระดังงา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา วัดกระดังงาบุปผาราม สร้างขึ้นครั้งแรก เมื่อไรไม่มีใครทราบ โดยตามสภาพที่มีหลักฐานปรากฏชัดในปัจจุบัน คือ วิหาร เจดีย์ทรงระฆัง อุโบสถหลังเก่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อวันที่ 11 มิถุนายน 25468 (จากหนังสือกองพุทธศาสนสถาน) ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่โดยผู้รู้สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยมีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ มีป่าต้นยางล้อมอยู่โดยรอบ เดิมศาลาอยู่ใจกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยนั้นมีหลักหินเป็นอาณาเขตพื้นที่วัดเป็นที่ราบอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงนับว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ มีซากถาวรวัตถุปรากฎ และในราวปี 2500 ได้เริ่มมีถนนผ่านเป็นถนนลูกรัง (ถนนสายสิงห์บุรี ? ชัยนามปัจจุบัน) ต่อมาได้บูรณะขึ้นมาเรื่อย ๆ และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาอุโบสถหลังใหม่ในปี พ.ศ.2529
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ จากสี่แยกศาลหลักเมือง มาถนนสายสิงห์บุรี- ชัยนาท งัดกระดังงาบุปผาราม ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ

จำนวนผู้เข้าชม :395