หน้าแรก > ภาคเหนือ > อุตรดิตถ์ > พิชัย > อ่างเก็บน้ำชำนาก
อ่างเก็บน้ำชำนาก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำชำนาก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.25
longitude :  100.26
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำชำนาก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 1 ล้านลูกบาศก์เมตร สันอ่างกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร
การเดินทาง :  เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว ระยะทางห่างจากทางหลวงหมายเลข 11 ประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :433