พระธาตุดอยแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุดอยแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านสบทราย ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.87
longitude :  100.26
รายละเอียด :  ร่องรายคล้ายรอยพระพุทธบาท มีสองรอยพระพุทธบาทซ้ายขวา
การเดินทาง :  จากสามแยกอำเภอเชียงม่วนไปทางบ้านปงสนุก ผ่านด่านตรวจไปทาง อ.สะเอียบ จ.แพร่ ประมาณ 2 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกเส้นทางไปรอยพระพุทธบาท ขึ้นทางทิศตะวันตก ไป อีกประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :424