อ่างเก็บน้ำชากนอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำชากนอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.14
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่พักผ่อนเชิงนิเวศวิทยา
การเดินทาง :  จากถนนสุขุมวิท เข้าซอยทุ่งกลมตาลหมัน เยื้องอันเดอร์วอเตอร์เวิล์ด เข้าซอยประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :715