หน้าแรก > ภาคตะวันออก > จันทบุรี > โป่งน้ำร้อน > ตลาดสินค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ( ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านบึงชนังล่าง)
ตลาดสินค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ( ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านบึงชนังล่าง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดสินค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ( ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านบึงชนังล่าง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ.บึงชนังล่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ
การเดินทาง :  เดินทางถนนสายหลัก ผ่าน หมู่บ้านบึงชนังกลาง

จำนวนผู้เข้าชม :388