ผาผึ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผาผึ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 24 บ้านร่มฟ้าไทย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นลานกางเต็นของทางองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่ามีลักษณะเป็นลานกว้างและมีทิวทัศน์ที่สามารถเห็นทะเลหมอกยามเช้าได้
การเดินทาง :  เดินทางจากบ้านร่มฟ้าไทยไปทางบ้านฮวกระยะทางประมาณ1กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :593