น้ำตกขุนตาล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกขุนตาล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านป่าตาลดอย ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกขุนตาล จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าตาลดอย หมู่ที่ 1 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
การเดินทาง :  สามารถเดินทางโดยการเดินเท้าหรือใช้รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :602