วัดทองประดิษฐ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทองประดิษฐ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.20
longitude :  100.09
รายละเอียด :  สถานไหว้พระ
การเดินทาง :  ถนนสายโยธา ติดกับถนน 3351

จำนวนผู้เข้าชม :342