วัดนันตาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนันตาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งบานเย็น หมู่ที่ 13
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :376