ศาลเจ้าปู่กุดเป่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าปู่กุดเป่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.49
longitude :  104.05
รายละเอียด :  ศาลเจ้าปู่กุดเป่งเป็นสถานที่เคารพนับถือของชาวอำเภอโพนทอง ทุกปีของวันพุธแรกของเดือนหกจะมีการบวงสรวงศาลเจ้าปู่กุดเป่ง และจะมีการจัดงานงิ้วบวงสรวงเจ้า ในวันที่ 6 - 10 ธันวาคม ของทุกปี ศาลเจ้าปู่กุดเป่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 บ้านเกษตร ริมฝั่งแม่น้ำยังใกล้กับแหลมพยอม
การเดินทาง :  หมู่ 11 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :372