พระนอนยาว50 เมตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระนอนยาว50 เมตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดสุขุมาราม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056-693239
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระนอน เป็นองค์พระที่ยาวที่สูดในเขตภาคเหนือ ยาวประมาณ 50 เมตร อยู่บริเวณวัดสุขุมาราม (วัดใหม่) หมู่ที่ 11 ตำบลวังตะกู โดยมีพระครูวิจารณ์วิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดสุขุมาราม เป็นผู้ดูแล
การเดินทาง :  มาจากอำเภอบางมูลนาก มาเส้นทางหลวงแผ่นดินบางมูลนาก-วังงิ้ว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่บริเวณตลาดนอกวังตะกู

จำนวนผู้เข้าชม :333